Tag Archives: British Columbia

Cập nhật mức lương tối thiểu mới tại British Columbia

Cập nhật mức lương Canada

British Columbia, một trong những tỉnh lớn nhất của Canada, vừa thông báo việc tăng mức lương tối thiểu để đảm bảo công bằng và phát triển kinh tế. Điều này tạo ra những cơ hội mới cho người lao động và làm thay đổi cảnh quan việc làm tại British Columbia. Hãy cùng tìm …