ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Error: Contact form not found.

1.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2.    Thông báo về cơ quan thuế quản lý (Sở KHĐT);

3.    Công bố thông tin doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp;

4.    Dấu Công ty (01); Dấu chức danh (01);

5.    Hồ sơ thành lập gốc lưu giữ nội bộ

6.    Hướng dẫn các thủ tục cần làm sau thành lập;

7.    Tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

8.    Thực hiện thủ tục mở tài khoản Ngân hàng

9.    Thiết lập hệ thống kế toán sau thành lập:

–       Đăng ký thiết bị chữ ký số với cơ quan quản lý thuế;

–       Thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan quản lý thuế.

10. Dịch vụ kê khai thuế ban đầu sau thành lập

–       Lập tờ khai và kê khai lệ phí môn bài;

–       Lập tờ khai và kê khai thuế Giá trị gia tăng cho Quý đầu tiên sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./.