Nhận Work Permit Cho Đương đơn qua Chương Trình Bảo Lãnh Gia Đình tại Canada

Bộ Nhập Cư Canada (IRCC) đã áp dụng một biện pháp mới nhằm thúc đẩy việc đoàn tụ của các gia đình. Đặc biệt, IRCC cho phép vợ/chồng và người phụ thuộc của cả công dân/thường trú nhân Canada và người lao động tạm thời cũng như sinh viên đang ở Canada có đủ điều kiện nhận Open Work Permit (Giấy phép làm việc mở) trong trường hợp họ đang ở bên ngoài Canada.

Nhận Work Permit Cho Đương đơn
Nhận Work Permit Cho Đương đơn

Các thành viên gia đình được xem xét bao gồm:

Vợ/chồng

Người sống chung như vợ/chồng

Con cái phụ thuộc trên 18 tuổi.

IRCC cam kết xử lý tất cả các đơn xin bảo lãnh vợ/chồng trong vòng 12 tháng

 

Điều kiện để được cấp Open Work Permit (Giấy phép lao động mở) 

Người nước ngoài đang xin thường trú hoặc đã nộp đơn xin giấy phép lao động, với thời hạn tối đa là hai năm và cùng địa chỉ cư trú với người bảo lãnh ở Canada tại thời điểm nộp đơn. Họ cũng phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng.

Một đứa trẻ được xem xét như một thành viên gia đình trong đơn xin thường trú, đang xin giấy phép lao động với thời hạn tối đa hai năm và cùng địa chỉ cư trú với người bảo lãnh sống tại Canada tại thời điểm nộp đơn. Họ cũng phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng.

Bộ Di Trú cam kết các điểm sau khi cấp giấy phép Open Work Permit cho vợ/chồng ở nước ngoài:

Thời gian xử lý thị thực tạm trú (TRV) sẽ nhanh hơn đối với đương đơn là vợ/chồng.

Sử dụng công cụ xử lý mới, đặc biệt dành cho người đăng ký tạm trú nhân là vợ/chồng.

Gia hạn giấy phép lao động mở cho những người mà giấy phép lao động hết hạn từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm 2023. 

Bộ trưởng Bộ Di Trú, Ông Fraser, đã thể hiện cam kết của IRCC đối với việc đoàn tụ gia đình, giúp họ nhanh chóng tham gia vào cuộc sống tại Canada. Việc thúc đẩy việc cấp Open Work Permit cho vợ/chồng cũng sẽ đóng góp vào củng cố nền kinh tế và nguồn lao động của Canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *