Chính sách bảo mật

Bằng cách liên hệ với Javico Canada hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi (https://javicocanada.com), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như được miêu tả trong chính sách này và theo pháp luật cho phép.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của những người tiếp xúc với văn phòng của chúng tôi. Cần lưu ý rằng, với tư cách là một văn phòng luật được cấp phép bởi Hội Luật sư Ontario, chúng tôi bị ràng buộc phải giữ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi về các vấn đề pháp lý của bạn là bí mật, tuân thủ các quy tắc đặc quyền luật sư và khách hàng. Điều này áp dụng dù bạn cư trú hay có mặt tại tỉnh Ontario, Canada.

Nói chung,Javico Canada có thể thu thập, sử dụng và cần tiết lộ thông tin cá nhân về khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ luật chuyên nghiệp cho khách hàng của chúng tôi. Thông tin cá nhân được lưu trữ tại các vị trí an toàn trên máy tính của chúng tôi, được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa và bảo mật mật khẩu theo tiêu chuẩn ngành.

Khi bạn truy cập trang web của Javico Canadatrực tuyến thông qua máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, điều này có thể dẫn đến việc thu thập thông tin về bạn để cho phép chúng tôi đo lường mức độ sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích tiếp thị và trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi chỉ thu thập thông tin trình duyệt máy tính của bạn mà không thu thập thông tin cá nhân về bạn.

Nếu bạn liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi thông qua các biểu mẫu có sẵn trên trang web của chúng tôi, hoặc qua email, điện thoại, fax hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, bạn đồng ý cho phép văn phòng của chúng tôi liên lạc với bạn để trả lời. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin do bạn cung cấp cho mục đích tiếp thị và có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp bên thứ ba được ủy quyền cho mục đích này.

Chúng tôi có thể gửi thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo đến những người liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiếp thị lại thông tin trang web của chúng tôi đến những người đã truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối, cho thuê hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không được ủy quyền trừ khi chúng tôi có sự cho phép hoặc bị yêu cầu làm như vậy bởi pháp luật. Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân là các nhà cung cấp hỗ trợ chúng tôi trong việc tiếp thị và họ được ủy quyền bởi văn phòng luật sư của chúng