Category Archives: TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Tuyển công nhân nuôi trồng, thu hoạch và chế biến trùn

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 40 Nam / Nữ Ngành nghề: Nông nghiệp (nuôi trồng, thu hoạch và chế biến trùn) Mức lương: 45 ~ 60 triệu (Thu nhập sau làm thêm khoảng 70~90 triệu / tháng) Nơi làm việc: TORONTO Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam / Nữ Độ tuổi: từ …

Tuyển nhân viên chế biến thuỷ sản làm việc tại Canada

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 50 nữ Ngành nghề: Chế biến Thuỷ sản ( bóc vỏ & đóng gói tôm hùm ) Mức lương: 60 ~ 80 triệu Nơi làm việc: Canada Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: nữ Độ tuổi: từ 18 – 45 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc …

Tuyển thợ Sơn làm việc tại Alberta Canada – Được bảo lãnh gia đình

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 2 Nam Ngành nghề: Sơn ô tô Mức lương: 60 ~ 80 triệu Nơi làm việc: Edmonton Alberta Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin xác nhận của địa …

Tuyển phụ kho tại Toronto – Theo Visa lao động

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 10 Nam Ngành nghề: Phụ kho Mức lương: 60 ~ 80 triệu Nơi làm việc: Toronto Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin xác nhận của địa phương hoặc …

Tuyển Nam lái máy công trình tại Toronto – Được bảo lãnh gia đình

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 6 Nam Ngành nghề: Lái máy công trình Mức lương: 80 > 100 triệu Nơi làm việc: Toronto Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin xác nhận của địa …

Tuyển Công nhân xây dựng làm việc tại Toronto – Được bảo lãnh gia đình

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 6 Nam Ngành nghề: Công nhân xây dựng Mức lương: 80 ~ 100 triệu Nơi làm việc: Toronto Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin xác nhận của địa …

Tuyển kỹ thuật sửa chữa máy, sửa chữa điện oto làm việc tại Alberta Canada – Được bảo lãnh gia đình

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 3 Nam Ngành nghề: Sửa máy, sửa chữa điện ô tô Mức lương: 60 ~ 80 triệu Nơi làm việc: Edmonton Alberta Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin …

Định cư Canada diện tay nghề: Tiện kim loại xe ô tô

javicocanada.com -

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: Số lượng tuyển: 5 Nam Ngành nghề: Tiện kim loại xe ô tô Mức lương: 60 ~ 80 triệu Nơi làm việc: Edmonton Alberta Tiêu chí tuyển dụng: Giới tính: Nam Độ tuổi: từ 19-42 tuổi Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên (cần xin xác …